Kadmium – nya insikter om kadmiums breda skadepanorama
Lars Barregård Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademin, Göteborg
Agneta Åkesson Docent Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Bettina Julin Doktorand Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm
Björn Fagerberg Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Akademin, Göteborg, Sektionen för internmedicin och Läkare för Miljön
Jan Eriksson Forskare Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala
Helena Parkman Ekotoxikolog Kemikalieinspektion, Sundbyberg
Carl-Gustaf Elinder Njurmedicin, KI/Läkare för Miljön
Bertil Hagström (moderator) Primärvården, Västra Götalandregionen, Sektionen för allmänmedicin och Läkare för Miljön
Sammanfattning
Kadmiumexponering i befolkningen beror på intag via kosten, samt inhalation vid rökning. Kadmium kan mätas i blod och urin och en betydande andel av befolkningen har redan kadmiumnivåer som kopplats till ökad risk för olika sjukdomar. Symposiets målsättning är att informera om senare års forskningsresultat som talar för att skadepanoramat kan vara större än vad som framkommit tidigare. Inledningsvis ges en översikt om kadmium avseende förekomst, upptag och omsättning hos människa (Barregård). Därefter informeras om det aktuella kunskapsläget för kadmium och effekter på skelett och njurar (Åkesson), hormonrelaterad cancer (Julin), diabetes och hjärtkärlsjukdom (Fagerberg). Strategier för att minska kadmiumexposition presenteras (Eriksson). Därefter sker en avslutande diskussion med representation från Kemikalieinspektionen.