Utveckling av instrument för den akuta strokevården
Stefan Kidborg Medfield Diagnostics AB, Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A, Göteborg
Patrik Dahlqvist Medfield Diagnostics AB, Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A, Göteborg
Bakgrund
Varje minut är viktig för strokepatienten. Under de första timmarna dör miljontals hjärnceller av syrebrist. Ju snabbare rätt behandling kan sättas in desto större del av hjärnan kan räddas. Är stroken ischemisk (till följd av propp) kan trombolysbehandling användas. Innan behandling måste det säkerställas att stroken inte är hemorrhagisk (till följd av blödning) som var femte stroke är, då kan behandlingen förvärra skadan.
Metod
Medfield Diagnostics utvecklar en metod för att skilja på ischemisk och hemorrhagisk stroke med hjälp av radiovågor. Dessa skiljer sig dock från röntgen. Dels är de helt ofarliga vid de effekter som krävs för bildgivande diagnostik. Endast ett par procent av de effekter som sänds ut av en mobiltelefon används. Där röntgen främst mäter skillnader i densitet så mäter radiovågor skillnader i materials dielektriska egenskaper. I biologiska sammanhang är de dielektriska egenskaperna relaterade till vatteninnehåll så detta är en fördel då en vattenrik blödning skall detekteras i fettrik vävnad, som är fallet vid hemorrhagisk stroke.
Resultat
Prototypen som används består av 10 antenner som är placerade i en hållare runt patientens huvud. Vid en mätning agerar varje antenn sändare och mottagare om vartannat och i par så totalt 55 frekvensspekta från 0,5-3 GHz som passerat huvudet på olika sätt samlas in. På detta sätt fångas huvudets egenskaper ur ett dielektriskt perspektiv upp i en 3D struktur. Prototypinstrument ingår i en klinisk studie i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus. Totalt innefattas 20 patienter med både ischemisk och hemorrhagisk stroke med syftet att visa att tekniken kan skilja mellan dessa och dels för att ge viktig kunskap till den pågående produktutvecklingen.
Sammanfattning
I ett första skede används klassificeringsalgoritmer, som en form av fingeravtryck för att skilja på ischemisk och hemorrhagisk stroke mot friska frivilliga. Under hösten 2009 kommer även de bildgivande och mer beräkningstunga algoritmerna att användas inom den kliniska prövningen. Studien beräknas vara klar under 2009 och Medfield Diagnostics har för avsikt att i liten skala starta försäljning av forskningsinstrument under 2010 till universitetssjukhus med fokus kring stroke relaterad forskning. Inom 3-5 år skall även en första diagnosinstrument för klinisk nytta finnas på marknaden med målet att flytta undersökningen in i ambulansen.