Hur gör man barn delaktiga i forsknings- och innovationsprocesser vid utveckling av digitala hälsoinnovationer
Eva-Lena Einberg RN, MNSc Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
Petra Svedberg PhD Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
Pontus Wärnestål PhD Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektronik, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
Michel Thomsen PhD Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektronik, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
Jennie Stigmar RN Barnonkologiskt centra, Skånes Universitetssjukhus i Lund
Karin Enskär Professor Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, Avd. för omvårdnad, Box 1026, 551 11 Jönköping
Maria Åkesson PhD Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektronik, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
Jens Nygren Docent Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad
Sammanfattning
Att drabbas av en svår eller kronisk sjukdom under barndomen kan bidra till fysiska och psykosociala svårigheter senare i livet. Kamratstöd mellan individer som delar samma erfarenhet är en viktig främjande faktor till hälsa och välbefinnande och kan verka som en buffert mot stress och motgångar. Empirisk evidens som kan vägleda utveckling av digitala och interaktiva lösningar för kamratstöd mellan barn som drabbas av sjukdom i skolåldern är idag begränsad. Den process som presenteras här är fokuserad på att etablera metodologi för barns delaktighet i innovationsprocesser och att fånga barns bakomliggande beteenden och mål relaterat till kamratstödjande processer och hälsa. Intervjuer i fokusgrupper är en teknik som främjar barns deltagande och fångar barns perspektiv, förståelse och erfarenhet relaterat till deras hälsa. Friska barn (8-12 år) rekryterades från en lokal grundskola till fyra fokusgrupper med fyra barn i varje grupp. Barnen träffades två gånger med en intervall på 1-2 veckor. Förändringar gjordes mellan varje fokusgrupp för att anpassa strukturen på träffarna till en nivå motsvarande barnens erfarenheter, ålder och förmåga och för att fokusera diskussionerna på innovationsprocessen. En blandning av informativa och kreativa tekniker som öppna frågor, brainstorming, rita och måla och fotografering användes för att underlätta för barnen att uttrycka sig. Barnen framförde efter deltagandet att de tyckte om att delta och ville träffas igen i den här formen av grupp. Vår anpassade struktur på fokusgrupper används idag med barn med erfarenhet av svår sjukdom (cancer) för att ta fram typanvändare (Personas) i innovationsprocessen. Barnen rekryterades från Barnonkologiskt centra i Lund och Hallands sjukhus i Halmstad till fem fokusgrupper med tre barn i varje grupp. Barns delaktighet genom vår metod har förbättrat förutsättningarna att fånga barns mål och beteende och tillfört unikt material till den fortsatta designprocessen.